Kategorije
KUTAK ZNANJA Povreda kičmene moždine

Bol nakon povrede kičmene moždine

Medikamenti za tretiranje bola nakon povrede kičmene moždine

Klijekoviod osoba sa tetraplegijom (kvadriplegijom) ili paraplegijom, bol koji osjećaju određuje tok tretmana koji će se koristiti. Neuroptski bol se obično tretira sa kombinacijom oralnih medikamenata za bolove, dok se mišićno-koštani bol tretira kombinacijom oralnih lijekova za ublažavanje bola, fizioterapijom, ili u nekim slučajevima hirurškom intervencijom.

Akutni bol u kičmenoj moždini se najbolje tretira kombinacijom terapije koja uključuje medikamente i fizioterapiju. U nekim slučajevima akutnog bola, hirurški tretman može biti neophodan kako bi se popravili pocjepani ligamenti, mišići ili kako bi se uradila kičmena fuzija.

Tretmani za hronične bolove zbog povrede kičmene moždien mogu u velikome varirati. Tretmani mogu uključivati nekonvencionalne medikamente koji u normalnim situacijama se ne bi koristili za otklanjanje bolova. Terapija distrakcije se može koristiti kako bi osobu pokušali zaustaviti da se fokusira na bol.

U slučajevima mišićno-koštane degradacije, hirurška intervencija može biti neophodna, posebno ako je bol nastala zbog iskrivljenja kičme ili oštećenja na zglobovima ramena ili mišićima.

Vrste medikamenata

Postoje razne vrste medikamenata koji se koriste za ublažavanje bola prouzrokovanog povredom kičmene moždine. Pojedine vrste medikamenata su posebno dizajnirane ciljano za određenu vrstu bola. Postoje i mnogi medikamenti čije nus-pojave tretiraju bol, posebno kod neuropatskog bola.
Postoje tri glavne grupe analgetika. To su:

 • Neopoidni analgetici
 • Opoidni analgetici
 • Pomoćni medikamenti

Neopoidni analgetici

Nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAID)
Nesteroidni protuupalni lijekovi su grupa medikamenata koji pružaju ublažavaje bola mijenjajući tjelesni odgovor na bol, otekline i visoku temperaturu. Ovi lijekovi se često koriste za mišićno-koštanu bol.

 1. NSAID-i se koriste za tretiranje raznih stanja. Uobičajena akutna stanja koja se mogu tretirati NSAID-ima su : glavobolja, povrede mekog tkiva (iščašenja i uganuća) i infekcije. Uobičajena hronična stanja koja se mogu tretirati NSAID-ima su: većina vrsta artritisa, uključujući reumatoidni artritis i osteoartrozu, bol u leđima i vratu.
 2. NSAID-i se mogu koristiti kao topikalni lijek poput krema ili flastera koji se stavljaju direktno na kožu.
 3. NSAID-i koji se najčešće propisuju u Europi su: diklofenak, ibuprofen, naproksen, celekoksib, mefenaminska kiselina, etorikoksib i indometacin. Ovo su opšta imena lijekova, te se mogu reklamirati pod drugim, brendiranim imenima, od proizvođača do proizvođača.

Paracetamol

Paracetamol je efektivan lijek za ublažavanje bola, te općenito ima manje nus-pojava od drugih medikameata. Paracetamol je kategorisan kako blagi analgetik. Najčešće se koristi za ublažavanje glavobolja i drugih slabijih bolova. Treba se koristiti sa oprezom, jer pri korišćenju velikih doza, može doći do oštećenja jetre i nikad se ne treba miješati sa alkoholom.
Paracetamol je na tržištu pod imenima acetaminophen i tylenol.

Opoidi

Opoidi uključuju veliki broj medikameta sa različitim stupnjevima ublažavanja bola, kao i različitim nus-pojavama. Opoidi imaju narkotički efekat, jer induciraju umirenje, kao i olakšanje bolova. Pacijenti koji koriste opoide mogu postati ovisni o njima.

Zbog ovih razloga, pacijenti koji su na opoidima trebaju se pažljivo posmatrati. U nekim slučajevima stimulanti se mogu propisati kako bi neutralisali sedativne nus-pojave. Uz ošamućenost, druge uobičajene nus-pojave su zatvor, mučnina i povraćanje.

Opoidi se uzimaju oralno, ispod jezika, intratekalno (morfin, diamorfin (medicinski heroin) i fentanil se mogu ubrizgati preko baklofen pumpe), te transdermalno (putem kože) – flasteri (fentanil i buprenorfin).

Opoidi često korišteni za tretiranje bolova nakon povrede kičmene moždine su:

 • tramadol
 • oksikodon
 • morfin
 • fentanil
 • kodein
 • metadon
 • buprenorfin

Pomoćni lijekovi za bolove

Pomoćni analgetici su niz ljekova koji originalno nisu namjenjeni da tretiraju bol, već druga stanja, ali se zna da su efektivni kod bolova koje je teško kontrolisati, pogotovo neuropatskog bola. Pomoćni analgetici su raznolika grupa lijekova koji uključuju antidepresive, antileptike i druge.
Antidepresivi

Antidepresivi pokazuju da su efektivan tretman za neuropatski bol uzrokovan povredom kičmene moždine. Mehanizam zaustavljanja bola ovih lijekova nije u potpunosti razumlji, ali, antidepresivi mogu povećati neurotransmitere u kičmenoj moždini kako bi smanjili signale bola.

Antidepresivi su kategorisani prema hemijskoj strukturi i načinu na koji rade. Jedna od najefektivnijih grupa antiderpesiva su triciklici.
Najčešći dostupni triciklici su:

 • amitriptilin
 • imipramin
 • klomipramin
 • doksepin
 • nortripilin
 • desipramin

Medikamenti za opuštanje mišića / protiv grčeva

Medikamenti za opuštanje mišića i medikamenti protiv grčeva mogu se grupisati u različite kategorije, ali uglavnom djeluju na sličan način, uzrokujući opuštanje mišića direktno utičući na mišić ili na refleks sinapse unutar kičmene moždine, koji je odgovoran za refleks unutar mišića. Česte nus-pojave uključuju ošamućenje, suha usta, konfuziju, nizak krvni pritisak, smanjen broj udisaja i slabost.

Česte vrste medikamenata za opuštanje mišića i protiv grčeva su: baklofen, dijazapam, tizanidin, dantrolen, klonazepam. Ovi lijekovi na tržištu mogu biti pod drugim imenima.

Antileptici

Antileptici poput gabapentina pomažu kod bola živaca vezanim za povredu kičmene moždine. Često se koriste u kombinaciji sa antidepresivima.

Hronički centralni neuropatski bol može biti definisan kao epileptiformna aktivnost nekontrolisanih hiperaktivnih neurona, ili konvulzivni sindrom kičmene moždine. Dva najpopularnija antikonvulzanta suc pregabalin i gabapentin.

Međutim, u slučaju centralnog neuropatskog bola kod osobe sa povredom kičmene moždine, najpopularniji izbr je pregabalin. Mehanizam radnje koja olakšava centralnu bol je uključenje stabilizacije praga hiperekscitabilnosti neurona, te spriječavanje centralne neurofiziološke epileptiformne aktivnosti drugog reda neurona uključenih u nocicepciju.

Hiperekscitabilnost neurona unutar kičmene moždine, kada je stabilizovana medikamentima, rezultira u ublažavanju neuropatskog bola.

Hirurška intervencija

Blokada živaca i operacija

Blokada živaca uključuje lijek, obično anestetik koji se ubrizgava direktno u određene živce odgovorne za osjećaj bola. Ova metoda ima manje nus-pojava nego narkotici, te ublažavanje bola traje duže. Doktori često koriste ove tretmane prije neurohirurgije zbog smanjenja rizika.

Stepen uspješnosti blokade živaca može varirati, ali ovaj je ovaj tretman pogodan kada limitirajući periferalni štetni stimuli smanjuje neuronsku aktivnosti unutar oštećene kičmene moždine, te pogoršava centralni bol.

DREZ

Ovo je metoda neurohirurške procedure za smanjenje bolova kod pojedinaca, DREZ procedura uključuje termalno zagrijavanje dijelova kičmene moždine ili nervnih korijena koji su izvor abnormalnog prijenosa bola. Kod procedura sa osobama koje imaju paraplegiju, stepen uspješnosti kod ove procedure je 80%.

Hirurška procedura uključuje laminektomiju kako bi se eksponirala kičmene moždina, zbog direktnog pregleda i više radio fenkvencijskih lezija za destrukciju DREZ-a. Čest postupak je da se lezije stvaraju otprilike 2 dermatomalna nivoa iznad i 1 dermatomalni nivo ispod nivoa povrede, što implicira mogući gubitak nekoliko senzornih nivoa.

WHO tablice analgetika

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) preporučuje jednostavan i efektivan pristup iz tri koraka za liječenje bola, prema njegovoj ozbiljnosti (blagi, blagi-srednji, srednji-jaki bol). Tablica od tri koraka se koristi kako bi pružila efektivno ublažavanje bola za do 90% pacijenata sa rakom, ali ima i širu upotrebu.

Kada bol nastane, treba se blagovremeno unijeti oralni lijek u slijedećem redoslijedu : neopoidi (paracetamol i aspirin); zatim, ukoliko je potrebno, blagi opoidi (kodein); potom jaki opoidi poput morfina, do trenutka kada pacijent više ne osjeća bol. Za umirenje strahova i anksioznosti, dodatni (pomoćni) lijekovi se trebaju koristiti. Kako se pacijentu ne bi vraćao bol, lijekove treba davati na vrijeme, a ne po potrebi.

Korištenje svake stepenice na tablici nije potrebno. Ozbiljan bol zahtjeva blagovremenu upotrebu opioida za umjeren-jak bol, bez prelaska sa prvog koraka na treći.

 

Jedan komentar na “Bol nakon povrede kičmene moždine”

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *