Kategorije
Nauka i istraživanja VIJESTI

The Big Idea – šta je epiduralna stimulacija?

Epiduralna stimulacija je trenutno jedan od najuspješniji istraživačkih poduhvata u liječenju povreda kičmene moždine, a sva četiri pacijenta koja su učestvovala u kliničkom istraživanju pokazala su znatan nivo oporavka.