Kategorije
KUTAK ZNANJA Povreda kičmene moždine

Vakumski uređaji i implanti za penis

Vakumski uređaji i implanti za penis su tretmani za koje se odlučuje veliki broj muškaraca sa povredom kičmene moždine. Nove tehnologije ih stalno čine boljim i sve više popularnim.

Kategorije
Povreda kičmene moždine

Lijekovi za erektilnu disfunkciju

Postoji nekoliko vrsta lijekova koji se koriste za erektilnu disfunkciju kod povreda kičmene moždine. Sildenafil (vijagra) ima značajnu ulogu u tretmanu erektilne disfunkcije kod muškaraca.

Kategorije
KUTAK ZNANJA Povreda kičmene moždine

Seksualnost nakon povrede kičmene moždine

S obzirom da osobe sa povredom kičmene moždine danas mogu očekivati duži životni vijek zahvaljujući brojnim napretcima u medicini i društvu, i naglasak kod rehabilitacije se sve više fokusira na poboljšan kvalitet života i integracijiu u zajednicu. Seksualni život je jedan od tih aspekata.