Kategorije
Terapije i tretmani

Akupunktura

Akupunktura je starokineska metoda liječenja uz pomoć igala koje se zabadaju u određene točke na koži, od kojih svaka djeluje na određeni dio tijela. Riječ akupunktura je latinskog porijekla (acus – igla, pungere – zabadati).