Kategorije
KUTAK ZNANJA Povreda kičmene moždine

Paraplegija

Paraplegija uzrokovana povredom kičmene moždine rezultira oštećenjem u motornim ili senzornim funkcijama donjeg dijela tijela.

Kategorije
KUTAK ZNANJA Povreda kičmene moždine

Kičmeni stub i pršljenovi

Kičma je međusobno povezani kompleks kostiju, živaca, mišića, tetiva i ligamenata, od kojih se bilo koji može oštetiti i prouzrokovati bol, neurološke simptome ili gubitak pokretljivosti.