Categories
KUTAK ZNANJA Povreda kičmene moždine

Paraplegija

Paraplegija uzrokovana povredom kičmene moždine rezultira oštećenjem u motornim ili senzornim funkcijama donjeg dijela tijela.

Categories
KUTAK ZNANJA Povreda kičmene moždine

Kičmeni stub i pršljenovi

Kičmeni stub podržava glavu, te zatvara kičmenu moždinu. Kičmeni stub se sastoji od 26 zasebnih kostiju, te se ove kosti nazivaju pršljenovi. Kičmeni stub je podjeljen na pet različitih dijelova u kojima su sadržane grupe pršljenova, grupisane na slijedeći način: 7 vratnih (cervikalnih) pršljenova u vratu, 12 torakalnih pršljenova u gornjem dijelu leđa koji odgovaraju […]