Kategorije
KUTAK ZNANJA Multipla skleroza

Prevazilaženje multipla skleroze

Multipla skleroza (MS) je bolest koja zahvata centralni nervni sistem (CNS) i utiče na prenos informacija između mozga i tijela. MS se teško može predvidjeti, čineći tako bolest težom za kontrolisanje.

Kategorije
KUTAK ZNANJA Povreda kičmene moždine

Plodnost i povreda kičmene moždine

U temi plodnost i povreda kičmene moždine se bavimo plodnošću kod muškaraca i žena nakon povrede kičmene moždine, trudnoći i kontracepciji, te šta je urinarna i fekalna inkontinencija.

Kategorije
Sindrom karpalnog tunela

Sindrom karpalnog tunela i kućni tretmani liječenja

Sindrom karpalnog tunela (SKT) je česta pojava koja uzrokuje ukočenost, trcne i bol u prstima ruke i šake. Osoba koja koristi invalidska kolica može imati problem. SKT može da varira od blagog do teškog stanja.

Kategorije
KUTAK ZNANJA Povreda kičmene moždine

Povreda kičmene moždine

Povreda kičmene moždine se obično definiše kao oštećenje ili trauma kičmene moždine koja rezultira gubitkom ili umanjenjem funkcija tijela.

Kategorije
KUTAK ZNANJA Povreda kičmene moždine

Seksualnost nakon povrede kičmene moždine

S obzirom da osobe sa povredom kičmene moždine danas mogu očekivati duži životni vijek zahvaljujući brojnim napretcima u medicini i društvu, i naglasak kod rehabilitacije se sve više fokusira na poboljšan kvalitet života i integracijiu u zajednicu. Seksualni život je jedan od tih aspekata.

Kategorije
KUTAK ZNANJA Povreda kičmene moždine

Depresija kod osoba sa povredom kičmene moždine

Depresija je česta bolest koja može uticati na bilo koga. Depresija kod osoba sa povredom kičmene moždine je češća nego kod osoba koje nemaju ovo stanje. Depresija nije samo “loš osjećaj” ili “padanje u ponor”.